Phalacropterychini Säckspinnare

2 Genus, totalt 3 arter Fotoöversikt Detaljer
Tre arter där hanen har mörkgrå framvinge med glesa hårlika fjäll som gör den lite genomskinlig. Antennen är kort med långa kamtänder. Honan är masklik, har tillbakabildade ben och antenner och kroppen är gulaktig. Säckarna är täckta av oregelbundet fästade växtfragment eller till största delen tvärgående fragment.
Phalacropterix
Säckspinnare
Sterrhopterix
Säckspinnare
Vingbredd: 18-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Betula, Betula nana, Calluna vulgaris, Crataegus, Erica, Juncus, Quercus, Salix, Vicia