Sterrhopterix Säckspinnare

2 Arter Detaljer
Två mycket lika arter där hanen har mörkgrå framvinge med glesa hårlika fjäll som gör den lite genomskinlig. Bakkroppen är smal med grå eller grågula hår. Antennen är kort med långa kamtänder. Honan är masklik, 5-7 mm, har inga ben och antenner, kroppen är gulaktig och analullen rödaktig. Hanarna kan skiljas på antalet antennsegment medan honorna inte kan skiljas åt morfologiskt. Säckarna är täckta av oregelbundet fästade växtfragment, men hos standfussi dominerar de tvärgående fragmenten.
Sterrhopterix fusca
Gråhårig säckspinnare
Sterrhopterix standfussi
Gulhårig säckspinnare
Vingbredd: 18-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Calluna vulgaris, Crataegus, Erica, Quercus, Salix