Hjälpsida

Det finns tre olika ingångar:

Bläddra:
Här kan man söka efter arter och högre taxa eller bläddra i den taxonomiska hierarkin.
Vanliga:
Här får man en fotoöversikt över de vanligaste arterna av olika grupper under olika perioder under året. Kan vara lämplig ingång för nybörjaren, men är ofta effektiv också för den lite mer erfarne när det dyker upp en fjäril man inte omedelbart kan placera.
Grupper:
Här finns allmänna grupper som speciellt används för svåra grupper med många liknande arter. Här finns också möjlighet att skapa egna privata grupper för valfritt syfte.

Nedan finns lite mer detaljerad info om vad som finns vid de olika ingångarna, men om du inte gillar att läsa manualer så börja med att testa de tre länkarna till vänster till de tre ingångarna så ger sig förhoppningsvis det mesta av sig själv. En sak värd att notera är att något som använts mycket flitigt är att sekundär, men ofta mycket intressant, information döljs som text som visas när man hovrar med markören. Testa genom att låta markören vila över olika symboler, länkar, foton etc.

Vanliga

Välj månad och vecka (för maj till september) samt grupp och klicka på Visa. Då visas en fotoöversikt över de som rapporterats flest gånger (som imago) i Artportalen under given period ordnade efter antal rapporter med den vanligaste först. För den ovane, för vilken mycket är nytt, är det här en bra start att identifiera majoriteten av de fjärilar man ser. I antal räknat är en väldigt stor andel av observerade fjärilar av en art som rapporteras ofta.

Grupper

Här finns "Allmänna grupper" som är tänkt att användas för att skapa hjälp för identifiering av svåra grupper, som t.ex. malmätare och ugglemott. Än så länge finns det bara ett exempel för att visa på möjligheter, men det kommer att byggas ut efterhand och om du har någon grupp du vill försöka skapa en guide för så hör av dig. En grupp kan innehålla både arter och högre taxa. Grupperna är ordnade i en hierarki där tanken är att man genom att leta sig nedåt i hierarkin ska begränsa antalet möjliga arter (eller högre taxa). Som en klassisk bestämningsnyckel fast inte begränsad av två alternativ i varje läge och möjlighet att arter finns i mer än en parallell undergrupp.

För inloggade användare finns också "Privata grupper" som man kan använda precis till vad man vill. Obslistor för en given plats med undergrupper för månader eller artgrupper etc.

Bläddra (och söka)

Detta är en trädstruktur med ordningen Lepidoptera (fjärilar) som rot och arterna längst ut som löv. Varje art, släkte, tribus, underfamilj, familj, överfamilj och ordningen själv har en egen sida.

Sidor för arter

Exempel: Xanthorhoe quadrifasiata, Fyrbandad fältmätare

Varje arts sida innehåller foton på arten. Ett visas i taget, men man kan bläddra med pilknapparna under fotot. Om man klickar på fotot kommer man till en sida med mer information om fotot, och om det hör samman med en rapport i Artportalen finns det länk till rapporten. Inloggade användare kan kommentera fotot.

Ovanför fotot finns kännetecken på arten (om de finns inlagda), synonymer (håll muspekaren över ordet SYNONYM), könsskillnader (om de finns inlagda finns en könssymbol som visar skillnaderna om man håller muspekaren över) samt en länk "Alla foton" som visar en översikt med alla foton på arten.

Till vänster finns den taxonomiska hierarkin från arten och uppåt liksom rutor för att söka andra arters eller högre taxas hemsida eller för att jämföra andra arter med denna arten. Längst upp till vänster finns också en ruta där man kan filtrerar både sökningar och bläddringen i den taxonomiska hierarkin, se beskrivning nedan. Listknappen i huvudmenyn ger lista med arten och alla liknande arter.

Till höger finns mindre bilder på de arter som angivits som liknande. Klickar du på ett litet foto kommer du till den artens hemsida. Klickar du på länken under ett mindre foto kommer du till sidan för att jämföra dessa. Färgen på länken anger hur lika de är:

  • Grön: Lite lika (kan förväxlas av nybörjaren)
  • Blå: Lika
  • Röd: Mycket lika (äver experten måste vara försiktig)
  • Svart: Oskiljaktiga (oftast omöjliga att skilja åt på yttre karaktärer)

Under arten finns vingbredd, flygtider (hämtade från observationer i Artportalen av imago) med frekvensangivelse (ju mörkare desto vanligare), status i olika landskap (hämtade från katalogen på Artportalen), näringsväxter samt länkar till andra källor. Om man håller pekaren över en ruta för flygtid så ser man antalet rapporter i Artportalen given vecka och klickar man visas rapporterna. Pekaren över landskap ger förklaring på färgen och klickar man visas rapporterna i Artportalen. Pekaren över näringsväxten visar det svenska namnet.

Sidor för högre taxa

Exempel: Överfamiljen Noctuoidea, Nattflyartade fjärilar

Varje högre taxons sida innehåller mindre foton på alla taxa som ligger direkt under. Så t.ex. under överfamiljen Noctuoidea ligger de sex familjerna under denna. Man kan bläddra bland fler foton på andra arter inom taxat med pilknapparna. Länken under fotot leder till undertaxonets sida. Maximalt 8 undertaxa visas på en sida. Om det finns fler finns det en liten lista att välja de andra sidorna högt upp på sidan.

Till vänster finns den taxonomiska hierarkin från taxonet och uppåt liksom ruta för att söka efter arters eller andra högre taxas hemsida och rutan för filtrering. Listknappen i huvudmenyn ger lista med alla arter i taxonet.

Längst upp på sidan finns det precis som för artsidorna kännetecken (om de finns inlagda). Dessutom finns det två länkar till en praktisk Fotoöversikt över alla arter (som det finns foto på) som ingår, samt till "Detaljer" som innehåller alla uppgifter om ingående arter i ett kompakt format.

Sidor för att jämföra arter

Exempel: Jämför Eilema complanum, Mörkgrå lavspinnare och Eilema lurideolum, Blygrå lavspinnare

Varje par av arter kan jämföras sida vid sida. Foto visas för båda arterna och det går att bläddra till andra foton med pilknapparna. De som angivits som lika kan ha information om hur man skiljer just dessa åt under det vänstra fotot. Ovanför fotona finns kännetecken på arterna.

Till vänster finns som för sidorna beskrivna ovan filter, den taxonomiska hierarkin från arten och uppåt liksom rutor för att söka andra arters hemsida eller för att jämföra huvudarten (den vänstra) med andra arter. Där finns också en lista med länkar till att jämföra huvudarten med de arter som angivits som liknande huvudarten. Färgen på länkarna kodar precis som ovan graden av likhet. Under det högra fotot finns en knapp för att växla vilken av arterna som är huvudart vilket är praktiskt om du vill jämföra andra arter med den som är till höger.

Filtrera

Längst upp till vänster finns ett filter man kan slå på. Man kan filtrera på vingbredd (om man har vinglängden så multiplicera med 2 och lägg på 5 procent för ungefärlig vingbredd), månad (som imago rapporterats i Artportalen) samt landskap (enligt katalogen på Artportalen så antingen rapporterad i Artportalen eller med i Catalogus). Man kan också begränsa sig till någon av de tre delgrupperna Dagfjärilar, Nattfjärilar makro och Nattfjärilar mikro. Slutligen kan man också filtrera på värdväxt. Man anger först (del av) namnet (både svenska och vetenskapliga namn fungerar) och sätter på filtret. Efter sökning med namn dyker det upp en lista där man om man så önskar kan specificera art eller släkte. Om man väljer art så visas alla som har denna art eller hela släktet angivet som värdväxt. Om man väljer släkte så visas alla som har släktet eller någon art i släktet angiven som värdväxt.

När filtret är påslaget visas bara de taxa som har arter som uppfyller kriterierna när man bläddrar i hierarkin. Dessutom filtreras också sökningen på art. Däremot visas alla liknande arter till en art och när man söker på "Jämföra med" filtreras inte heller resultatet. Aktiverat filter markeras genom att rutorna har lila (istället för grå) bakgrund.

Snabbkommandon

För dig som föredrar snabbkommandon istället för en massa musklickande så finns följande:

Alt + Shift + U
Upp ett steg i hierarkin
Alt + Shift + Siffra
Välj det undertaxa eller den liknande art med ordningsnummer som svarar mot siffran
Alt + Shift + N
Gå till Nästa art eller högre taxa
Alt + Shift + T
Gå till Tidigare art eller högre taxa
Alt + Shift + F
Gå till Filtret
Alt + Shift + S
Gå till Sök art
Alt + Shift + J
Gå till Jämför med
Alt + Shift + X
Byt plats på arterna (när man jämför två arter) (X-change)
Alt + Shift + P
Aktivera listan för att välja ny sida (Page)