Arter med Juncus (Tåg) som värdväxt

Antal arter: 21 Detaljer
Phalacropterix graslinella
Phalacropterix graslinella
Silkessäckspinnare
Elachista scirpi
Elachista scirpi
Havssävsgräsmal
Elachista utonella
Elachista utonella
Grusstarrsgräsmal
Coleophora adjunctella
Coleophora adjunctella
Salttågssäckmal
Coleophora tamesis
Coleophora tamesis
Ljussprötad tågsäckmal
Coleophora glaucicolella
Coleophora glaucicolella
Suddig tågsäckmal
Coleophora alticolella
Coleophora alticolella
Tvillingtågsäckmal
Coleophora taeniipennella
Coleophora taeniipennella
Gullinjerad tågsäckmal
Coleophora lassella
Coleophora lassella
Vägtågssäckmal
Coleophora maritimella
Coleophora maritimella
Strandtågssäckmal
Bactra lancealana
Bactra lancealana
Tågvecklare
Bactra furfurana
Bactra furfurana
Vattrad sumpvecklare
Bactra lacteana
Bactra lacteana
Tvillingsumpvecklare
Macrochilo cribrumalis
Macrochilo cribrumalis
Svartpunkterat sprötfly
Hypenodes humidalis
Hypenodes humidalis
Dvärgmottfly
Celaena haworthii
Celaena haworthii
Svartvitt kärrfly
Denticucullus pygmina
Denticucullus pygmina
Mindre stråfly
Coenobia rufa
Coenobia rufa
Dvärgrörfly