En art där hanen har svartgrå framvinge med glesa hårlika fjäll som gör den lite genomskinlig. Kroppen är kraftig med långa svartbruna hår. Antennen har långa kamtänder. Honan är masklik, 10-12 mm lång, har tillbakabildade ben och antenner och kroppen är gulaktig. Säcken är täckt av tvärgående växtfragment och den fullvuxna larven spinner in den i en karakteristisk silkesvävnad.

Phalacropterix
Säckspinnare

1 Arter
Detaljer

Phalacropterix graslinella
Silkessäckspinnare
Vingbredd: 19-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula nana, Calluna vulgaris, Juncus, Vicia