Psychidae Säckspinnare

5 Underfamiljer, totalt 23 arter Fotoöversikt Detaljer
Tjugofyra arter av mycket varierande storlek. Honan för alla utom två arter är vinglös. För tre av arterna saknas hanar i Sverige. Hanarna är oftast diskret färgade med ingen eller sparsmakad teckning och många arter har tydligt kamtandade antenner. Namnet på familjen kommer sig av att larverna lever i en säck. Säcken täcks av mineralkorn eller växtfragment och är ofta artkarakteristisk. Larver som lever i en säck delar de med familjen säckmalar (Coleophoridae).
Naryciinae
Säckspinnare
Taleporiinae
Säckspinnare
Psychinae
Säckspinnare
Epichnopteryginae
Säckspinnare
Oiketicinae
Säckspinnare
Vingbredd: 0-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus incana, Artemisia, Astragalus, Atriplex, Betula, Betula nana, Calluna vulgaris, Carduus, Centaurea, Cerastium, Chrysanthemum, Crataegus, Cynoglossum officinale, Echium vulgare, Erica, Euphorbia, Galium, Geranium, Juncus, Linum usitatissimum, Lotus, Malva, Poaceae, Populus tremula, Prunella grandiflora, Puccinellia maritima, Quercus, Rubus idaeus, Salix, Salix caprea, Salvia, Sanguisorba, Scabiosa columbaria, Tanacetum, Teucrium, Trifolium, Vicia, Viola