Arter med Betula (Björkar) som värdväxt

Antal arter: 353 Detaljer
Eriocrania unimaculella
Eriocrania unimaculella
Långfläckig purpurmal
Eriocrania salopiella
Eriocrania salopiella
Spetsfläckig purpurmal
Eriocrania sangii
Eriocrania sangii
Tvillingpurpurmal
Stigmella lapponica
Stigmella lapponica
Grå björkdvärgmal
Stigmella confusella
Stigmella confusella
Brun björkdvärgmal
Stigmella betulicola
Stigmella betulicola
Småbjörksdvärgmal
Stigmella luteella
Stigmella luteella
Gulbrun björkdvärgmal
Stigmella continuella
Stigmella continuella
Kärrdvärgmal
Stigmella tristis
Stigmella tristis
Dvärgbjörksdvärgmal
Ectoedemia occultella
Ectoedemia occultella
Vårtbjörksdvärgmal
Ectoedemia minimella
Ectoedemia minimella
Glasbjörksdvärgmal
Heliozela hammoniella
Heliozela hammoniella
Björkbladshålmal
Incurvaria pectinea
Incurvaria pectinea
Blek kambladskärare
Phylloporia bistrigella
Phylloporia bistrigella
Dvärgbladskärare
Psyche casta
Psyche casta
Mindre stråsäckspinnare
Canephora hirsuta
Canephora hirsuta
Sotsäckspinnare
Pachythelia villosella
Pachythelia villosella
Raggsäckspinnare
Phalacropterix graslinella
Phalacropterix graslinella
Silkessäckspinnare
Sterrhopterix fusca
Sterrhopterix fusca
Gråhårig säckspinnare
Caloptilia betulicola
Caloptilia betulicola
Björkstyltmal
Parornix loganella
Parornix loganella
Fjällbjörksveckmal
Parornix betulae
Parornix betulae
Vårtbjörksveckmal
Parornix polygrammella
Parornix polygrammella
Dvärgbjörksveckmal
Phyllonorycter corylifoliellus
Phyllonorycter corylifoliellus
Sirlig björkguldmal
Phyllonorycter cavellus
Phyllonorycter cavellus
Glasbjörksguldmal
Phyllonorycter anderidae
Phyllonorycter anderidae
Dvärgbjörksguldmal
Phyllonorycter ulmifoliellus
Phyllonorycter ulmifoliellus
Vårtbjörksguldmal
Atemelia torquatella
Atemelia torquatella
Björkvesslemal
Argyresthia brockeella
Argyresthia brockeella
Björkhängemal
Argyresthia retinella
Argyresthia retinella
Björkskottsmal
Ypsolopha parenthesella
Ypsolopha parenthesella
Vitstreckad höstmal
Lyonetia clerkella
Lyonetia clerkella
Körsbärslansettmal
Lyonetia prunifoliella
Lyonetia prunifoliella
Slånlansettmal
Coleophora milvipennis
Coleophora milvipennis
Ljuskantad björksäckmal
Coleophora alnifoliae
Coleophora alnifoliae
Ljuskantad alsäckmal
Coleophora siccifolia
Coleophora siccifolia
Gulgrå rönnsäckmal
Coleophora serratella
Coleophora serratella
Björksäckmal
Coleophora fuscocuprella
Coleophora fuscocuprella
Mindre grönglanssäckmal
Coleophora violacea
Coleophora violacea
Vägtornssäckmal
Coleophora potentillae
Coleophora potentillae
Brudbrödsäckmal
Coleophora orbitella
Coleophora orbitella
Grå björksäckmal
Coleophora binderella
Coleophora binderella
Brun alsäckmal
Coleophora anatipennella
Coleophora anatipennella
Pudrad hasselsäckmal
Coleophora ibipennella
Coleophora ibipennella
Brunstreckad eksäckmal
Coleophora betulella
Coleophora betulella
Gulstreckad björksäckmal
Recurvaria nanella
Recurvaria nanella
Fruktträdsböjmal
Carpatolechia alburnella
Carpatolechia alburnella
Vit björkkantmal
Carpatolechia proximella
Carpatolechia proximella
Grå björkkantmal
Chionodes viduellus
Chionodes viduellus
Trebandad stävmal
Hypatima rhomboidella
Hypatima rhomboidella
Aspbågpalpmal
Neofaculta infernella
Neofaculta infernella
Skvattramstävmal
Synanthedon scoliaeformis
Synanthedon scoliaeformis
Dolkstekelsglasvinge
Synanthedon spheciformis
Synanthedon spheciformis
Rovstekelsglasvinge
Cossus cossus
Cossus cossus
Större träfjäril
Cochylis nana
Cochylis nana
Björkhängevecklare
Acleris sparsana
Acleris sparsana
Lövskogshöstvecklare
Acleris emargana
Acleris emargana
Inbuktad videhöstvecklare
Acleris implexana
Acleris implexana
Rostgrå vårvecklare
Acleris ferrugana
Acleris ferrugana
Glansig bokvårvecklare
Acleris notana
Acleris notana
Matt björkvårvecklare
Acleris logiana
Acleris logiana
Björkvårvecklare
Acleris literana
Acleris literana
Grön ekvårvecklare
Acleris lipsiana
Acleris lipsiana
Småprickig blåbärsvårvecklare
Acleris fimbriana
Acleris fimbriana
Odonvårvecklare
Tortricodes alternella
Tortricodes alternella
Vårlångvecklare
Sparganothis praecana
Sparganothis praecana
Fjällångpalpvecklare
Eulia ministrana
Eulia ministrana
Kvällsbredvecklare
Epagoge grotiana
Epagoge grotiana
Rostbrun bredvecklare
Capua vulgana
Capua vulgana
Fållad lövskogsbredvecklare
Archips betulanus
Archips betulanus
Porssommarvecklare
Archips xylosteanus
Archips xylosteanus
Trysommarvecklare
Choristoneura diversana
Choristoneura diversana
Berberisbredvecklare
Ptycholoma lecheanum
Ptycholoma lecheanum
Blybandsvecklare
Pandemis cinnamomeana
Pandemis cinnamomeana
Vithövdad bredvecklare
Pandemis corylana
Pandemis corylana
Hasselbredvecklare
Pandemis cerasana
Pandemis cerasana
Lädergul bredvecklare
Pandemis heparana
Pandemis heparana
Leverfärgad bredvecklare
Syndemis musculana
Syndemis musculana
Grå lövträdsbredvecklare
Apotomis lineana
Apotomis lineana
Pilknoppvecklare
Apotomis boreana
Apotomis boreana
Större brämknoppvecklare
Apotomis turbidana
Apotomis turbidana
Vitfläckig björkknoppvecklare
Apotomis betuletana
Apotomis betuletana
Gulanlupen björkknoppvecklare
Apotomis capreana
Apotomis capreana
Sälgknoppvecklare
Apotomis sororculana
Apotomis sororculana
Mindre brämknoppvecklare
Orthotaenia undulana
Orthotaenia undulana
Klubbfläckad brokvecklare
Hedya nubiferana
Hedya nubiferana
Apelknoppvecklare
Hedya atropunctana
Hedya atropunctana
Svartpunktsbrokvecklare
Celypha lacunana
Celypha lacunana
Föränderlig brokvecklare
Celypha rivulana
Celypha rivulana
Finmönstrad brokvecklare
Argyroploce concretana
Argyroploce concretana
Smalbandvecklare
Lobesia reliquana
Lobesia reliquana
Spetsvingad skottvecklare
Epinotia trigonella
Epinotia trigonella
Vitfläckig björkrullvecklare
Epinotia brunnichana
Epinotia brunnichana
Umbrarullvecklare
Epinotia solandriana
Epinotia solandriana
Föränderlig rullvecklare
Epinotia immundana
Epinotia immundana
Alhängevecklare
Epinotia demarniana
Epinotia demarniana
Björkrullvecklare
Epinotia tetraquetrana
Epinotia tetraquetrana
Björkgallvecklare
Epinotia ramella
Epinotia ramella
Grenrullvecklare
Epinotia bilunana
Epinotia bilunana
Dubbelmånrullvecklare
Gypsonoma dealbana
Gypsonoma dealbana
Hagtornsbladvecklare
Gypsonoma aceriana
Gypsonoma aceriana
Poppelskottvecklare
Ancylis uncella
Ancylis uncella
Gråfläckssikelvecklare
Ancylis upupana
Ancylis upupana
Almsikelvecklare
Ancylis tineana
Ancylis tineana
Björksikelvecklare
Cydia cornucopiae
Cydia cornucopiae
Aspskogsvecklare
Pammene clanculana
Pammene clanculana
Dvärgbjörkssolvecklare
Pammene obscurana
Pammene obscurana
Mörk björksolvecklare
Strophedra nitidana
Strophedra nitidana
Ekbladsvecklare
Choreutis diana
Choreutis diana
Björkgnidmal
Ortholepis betulae
Ortholepis betulae
Björkbladsmott
Pyla fusca
Pyla fusca
Svartbrunt ljungmott
Udea inquinatalis
Udea inquinatalis
Myrängsmott
Agrotera nemoralis
Agrotera nemoralis
Avenboksmott
Poecilocampa populi
Poecilocampa populi
Poppelspinnare
Trichiura crataegi
Trichiura crataegi
Hagtornsspinnare
Eriogaster lanestris
Eriogaster lanestris
Björkspinnare
Eriogaster arbusculae
Eriogaster arbusculae
Dvärgbjörksspinnare
Malacosoma neustrium
Malacosoma neustrium
Buskringspinnare
Endromis versicolora
Endromis versicolora
Skäckspinnare
Aglia tau
Aglia tau
Nagelspinnare
Saturnia pavonia
Saturnia pavonia
Mindre påfågelspinnare
Mimas tiliae
Mimas tiliae
Lindsvärmare
Smerinthus ocellata
Smerinthus ocellata
Videsvärmare
Thecla betulae
Thecla betulae
Eldsnabbvinge
Boloria frigga
Boloria frigga
Friggas pärlemorfjäril
Euphydryas maturna
Euphydryas maturna
Asknätfjäril
Tethea or
Tethea or
Poppelblekmaskspinnare
Tetheella fluctuosa
Tetheella fluctuosa
Svartgrå blekmaskspinnare
Ochropacha duplaris
Ochropacha duplaris
Björkblekmaskspinnare
Achlya flavicornis
Achlya flavicornis
Björkgulhornspinnare
Falcaria lacertinaria
Falcaria lacertinaria
Tandad sikelvinge
Watsonalla binaria
Watsonalla binaria
Eksikelvinge
Drepana curvatula
Drepana curvatula
Brun sikelvinge
Drepana falcataria
Drepana falcataria
Ockragul sikelvinge
Sabra harpagula
Sabra harpagula
Vasspetsad sikelvinge
Archiearis parthenias
Archiearis parthenias
Brun flickfjäril
Boudinotiana notha
Boudinotiana notha
Grå flickfjäril
Abraxas sylvata
Abraxas sylvata
Almfläckmätare
Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Mindre fläckmätare
Lomaspilis opis
Lomaspilis opis
Östlig fläckmätare
Macaria notata
Macaria notata
Pilbågmätare
Macaria alternata
Macaria alternata
Albågmätare
Macaria carbonaria
Macaria carbonaria
Mjölonmätare
Macaria loricaria
Macaria loricaria
Nordisk buskmätare
Plagodis pulveraria
Plagodis pulveraria
Pudrad skymningsmätare
Plagodis dolabraria
Plagodis dolabraria
Strimmig smalvingemätare
Epione vespertaria
Epione vespertaria
Tvärbandad spetsmätare
Ennomos autumnaria
Ennomos autumnaria
Höstflikmätare
Ennomos quercinaria
Ennomos quercinaria
Bokflikmätare
Ennomos alniaria
Ennomos alniaria
Alflikmätare
Ennomos fuscantaria
Ennomos fuscantaria
Askflikmätare
Ennomos erosaria
Ennomos erosaria
Ekflikmätare
Selenia dentaria
Selenia dentaria
Grågul månmätare
Selenia tetralunaria
Selenia tetralunaria
Rödbrun månmätare
Colotois pennaria
Colotois pennaria
Spinnarmätare
Angerona prunaria
Angerona prunaria
Plommonmätare
Apocheima hispidaria
Apocheima hispidaria
Taggig vintermätare
Phigalia pilosaria
Phigalia pilosaria
Grå fjädermätare
Lycia hirtaria
Lycia hirtaria
Lurvig vintermätare
Lycia lapponaria
Lycia lapponaria
Lapsk vintermätare
Lycia zonaria
Lycia zonaria
Hedvintermätare