Cnephasiini Gråvecklare

7 Genus, totalt 18 arter Fotoöversikt Detaljer
Arton små till medelstora arter. De flesta arterna har grå eller vit grundfärg och mörkare tvärband, men det finns ett par arter med helt annorlunda utseende. Arterna i släktet Cnephasia är lika och variationen så stor att det är omöjligt att bestämma dem säkert baserat enbart på teckningen. Storleken kan ge viss hjälp, men i regel krävs genitalieundersökning för säker artbestämning. De flesta flyger på sommaren, men det finns en art som flyger väldigt sent på hösten och två tidiga vårarter.
Xerocnephasia
Vitbandvecklare
Neosphaleroptera
Gråvecklare
Doloploca
Gråvecklare
Exapate
Långvecklare
Tortricodes
Långvecklare
Eana
Gråvecklare
Cnephasia
Gråvecklare
Vingbredd: 8-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Anemone, Anthemis, Bellis, Berberis, Betula, Brassica, Carpinus, Chrysanthemum, Convolvulus, Corylus, Crataegus, Crepis, Dianthus, Elymus, Euphrasia, Festuca ovina, Fraxinus, Hieracium, Humulus, Iris, Ligustrum, Ligustrum vulgare, Lilium, Linum, Lonicera, Lotus, Lychnis, Malus, Medicago, Mentha, Ornithogalum nutans, Plantago, Primula, Prunus, Prunus spinosa, Pulsatilla pratensis, Pyrus, Quercus, Ranunculus, Rhamnus, Rumex, Salix, Saxifraga, Scilla, Sempervivum, Senecio, Taraxacum, Teucrium, Tilia, Trifolium, Urtica, Vaccinium, Vicia