Arter med Prunus (Prunusar) som värdväxt

Antal arter: 231 Detaljer
Stigmella prunetorum
Stigmella prunetorum
Spiraldvärgmal
Stigmella malella
Stigmella malella
Bandad apeldvärgmal
Stigmella oxyacanthella
Stigmella oxyacanthella
Skimmerdvärgmal
Incurvaria oehlmanniella
Incurvaria oehlmanniella
Blåbärsbladskärare
Parornix finitimella
Parornix finitimella
Mindre slånveckmal
Parornix atripalpella
Parornix atripalpella
Svartpalpsveckmal
Parornix torquillella
Parornix torquillella
Större slånveckmal
Phyllonorycter corylifoliellus
Phyllonorycter corylifoliellus
Sirlig björkguldmal
Phyllonorycter cavellus
Phyllonorycter cavellus
Glasbjörksguldmal
Scythropia crataegella
Scythropia crataegella
Hagtornspinnmal
Yponomeuta padellus
Yponomeuta padellus
Slånspinnmal
Pseudoswammerdamia combinella
Pseudoswammerdamia combinella
Orangespetsad gråmal
Argyresthia spinosella
Argyresthia spinosella
Grå slånknoppmal
Argyresthia albistria
Argyresthia albistria
Rödbrun slånknoppmal
Lyonetia clerkella
Lyonetia clerkella
Körsbärslansettmal
Lyonetia prunifoliella
Lyonetia prunifoliella
Slånlansettmal
Luquetia lobella
Luquetia lobella
Slånruggmal
Oecophora bractella
Oecophora bractella
Blågul praktmal
Coleophora adjectella
Coleophora adjectella
Ljuskantad slånsäckmal
Coleophora prunifoliae
Coleophora prunifoliae
Körsbärssäckmal
Coleophora trigeminella
Coleophora trigeminella
Vitkantad rönnsäckmal
Coleophora violacea
Coleophora violacea
Vägtornssäckmal
Coleophora potentillae
Coleophora potentillae
Brudbrödsäckmal
Coleophora hemerobiella
Coleophora hemerobiella
Vattrad rönnsäckmal
Coleophora anatipennella
Coleophora anatipennella
Pudrad hasselsäckmal
Recurvaria nanella
Recurvaria nanella
Fruktträdsböjmal
Teleiodes vulgellus
Teleiodes vulgellus
Hagtornskantmal
Gelechia scotinella
Gelechia scotinella
Slånstävmal
Cossus cossus
Cossus cossus
Större träfjäril
Zeuzera pyrina
Zeuzera pyrina
Blåfläckig träfjäril
Acleris holmiana
Acleris holmiana
Rosensommarvecklare
Acleris laterana
Acleris laterana
Fläckhöstvecklare
Acleris rhombana
Acleris rhombana
Sikelhöstvecklare
Acleris umbrana
Acleris umbrana
Häggvårvecklare
Acleris cristana
Acleris cristana
Rosenvårvecklare
Acleris variegana
Acleris variegana
Vitbrokig rosenhöstvecklare
Acleris permutana
Acleris permutana
Nyponhöstvecklare
Acleris fimbriana
Acleris fimbriana
Odonvårvecklare
Neosphaleroptera nubilana
Neosphaleroptera nubilana
Hagtornsgråvecklare
Tortricodes alternella
Tortricodes alternella
Vårlångvecklare
Sparganothis pilleriana
Sparganothis pilleriana
Tulkörtsvecklare
Eulia ministrana
Eulia ministrana
Kvällsbredvecklare
Ditula angustiorana
Ditula angustiorana
Idegransbredvecklare
Archips betulanus
Archips betulanus
Porssommarvecklare
Archips podanus
Archips podanus
Fruktträdssommarvecklare
Archips rosanus
Archips rosanus
Häcksommarvecklare
Choristoneura diversana
Choristoneura diversana
Berberisbredvecklare
Ptycholoma lecheanum
Ptycholoma lecheanum
Blybandsvecklare
Pandemis cinnamomeana
Pandemis cinnamomeana
Vithövdad bredvecklare
Pandemis corylana
Pandemis corylana
Hasselbredvecklare
Pandemis heparana
Pandemis heparana
Leverfärgad bredvecklare
Syndemis musculana
Syndemis musculana
Grå lövträdsbredvecklare
Adoxophyes orana
Adoxophyes orana
Sommarfruktsvecklare
Eudemis porphyrana
Eudemis porphyrana
Häggrullvecklare
Orthotaenia undulana
Orthotaenia undulana
Klubbfläckad brokvecklare
Hedya nubiferana
Hedya nubiferana
Apelknoppvecklare
Hedya pruniana
Hedya pruniana
Stenfruktsvecklare
Hedya dimidiana
Hedya dimidiana
Häggbrokvecklare
Celypha lacunana
Celypha lacunana
Föränderlig brokvecklare
Lobesia reliquana
Lobesia reliquana
Spetsvingad skottvecklare
Rhopobota naevana
Rhopobota naevana
Sotfläcksvecklare
Epinotia solandriana
Epinotia solandriana
Föränderlig rullvecklare
Epinotia signatana
Epinotia signatana
Häggskottsvecklare
Notocelia cynosbatella
Notocelia cynosbatella
Större nyponvecklare
Notocelia roborana
Notocelia roborana
Större rosenvecklare
Notocelia trimaculana
Notocelia trimaculana
Hagtornsskottvecklare
Enarmonia formosana
Enarmonia formosana
Apelbarkvecklare
Ancylis selenana
Ancylis selenana
Hagtornssikelvecklare
Ancylis apicella
Ancylis apicella
Långsikelvecklare
Ancylis achatana
Ancylis achatana
Slånsikelvecklare
Ancylis tineana
Ancylis tineana
Björksikelvecklare
Cydia funebrana
Cydia funebrana
Plommonvecklare
Cydia janthinana
Cydia janthinana
Hagtornsbärvecklare
Cydia pomonella
Cydia pomonella
Äpplevecklare
Pammene rhediella
Pammene rhediella
Rödspetsad solvecklare
Pammene spiniana
Pammene spiniana
Slånsolvecklare
Pammene germmana
Pammene germmana
Svart eksolvecklare
Acrobasis suavella
Acrobasis suavella
Snedbandat slånmott
Acrobasis marmorea
Acrobasis marmorea
Marmorerat slånmott
Catoptria verella
Catoptria verella
Lövskogsgräsmott
Poecilocampa populi
Poecilocampa populi
Poppelspinnare
Trichiura crataegi
Trichiura crataegi
Hagtornsspinnare
Eriogaster lanestris
Eriogaster lanestris
Björkspinnare
Malacosoma neustrium
Malacosoma neustrium
Buskringspinnare
Gastropacha quercifolia
Gastropacha quercifolia
Rostfärgad bladspinnare
Aglia tau
Aglia tau
Nagelspinnare
Saturnia pavonia
Saturnia pavonia
Mindre påfågelspinnare
Mimas tiliae
Mimas tiliae
Lindsvärmare
Smerinthus ocellata
Smerinthus ocellata
Videsvärmare
Aporia crataegi
Aporia crataegi
Hagtornsfjäril
Thecla betulae
Thecla betulae
Eldsnabbvinge
Satyrium pruni
Satyrium pruni
Busksnabbvinge
Celastrina argiolus
Celastrina argiolus
Tosteblåvinge
Nymphalis polychloros
Nymphalis polychloros
Körsbärsfuks
Cilix glaucata
Cilix glaucata
Slånspinnare
Abraxas grossulariata
Abraxas grossulariata
Krusbärsmätare
Abraxas sylvata
Abraxas sylvata
Almfläckmätare
Macaria alternata
Macaria alternata
Albågmätare
Macaria wauaria
Macaria wauaria
Måbärsmätare
Cepphis advenaria
Cepphis advenaria
Skäckmätare
Plagodis dolabraria
Plagodis dolabraria
Strimmig smalvingemätare
Epione repandaria
Epione repandaria
Snedbandad spetsmätare
Selenia dentaria
Selenia dentaria
Grågul månmätare
Selenia lunularia
Selenia lunularia
Urringad månmätare
Selenia tetralunaria
Selenia tetralunaria
Rödbrun månmätare
Colotois pennaria
Colotois pennaria
Spinnarmätare
Angerona prunaria
Angerona prunaria
Plommonmätare
Phigalia pilosaria
Phigalia pilosaria
Grå fjädermätare
Lycia hirtaria
Lycia hirtaria
Lurvig vintermätare
Lycia pomonaria
Lycia pomonaria
Björkvintermätare
Biston betularia
Biston betularia
Björkmätare
Agriopis aurantiaria
Agriopis aurantiaria
Guldgul frostmätare
Agriopis marginaria
Agriopis marginaria
Grågul frostmätare
Peribatodes rhomboidaria
Peribatodes rhomboidaria
Fruktträdslavmätare
Cleora cinctaria
Cleora cinctaria
Vitgördlad lavmätare
Deileptenia ribeata
Deileptenia ribeata
Barrskogslavmätare
Alcis repandata
Alcis repandata
Vågbräddad lavmätare
Hypomecis punctinalis
Hypomecis punctinalis
Ringad eklavmätare
Ectropis crepuscularia
Ectropis crepuscularia
Dubbelvågig lavmätare
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ängsmätare
Lomographa bimaculata
Lomographa bimaculata
Fläckatlasmätare
Lomographa temerata
Lomographa temerata
Bandatlasmätare
Theria rupicapraria
Theria rupicapraria
Brunaktig frostmätare
Campaea margaritaria
Campaea margaritaria
Blekgrön mätare
Alsophila aescularia
Alsophila aescularia
Ullgumpsmätare
Hemithea aestivaria
Hemithea aestivaria
Brunfläckig lundmätare
Idaea deversaria
Idaea deversaria
Skugglinjelövmätare
Eulithis prunata
Eulithis prunata
Vitbrokig parkmätare
Chloroclysta siterata
Chloroclysta siterata
Brungrön fältmätare
Plemyria rubiginata
Plemyria rubiginata
Tvåfärgad fältmätare
Electrophaes corylata
Electrophaes corylata
Hasselfältmätare
Triphosa dubitata
Triphosa dubitata
Vägtornsmätare
Operophtera brumata
Operophtera brumata
Mindre frostfjäril
Eupithecia exiguata
Eupithecia exiguata
Rönnmalmätare
Eupithecia insigniata
Eupithecia insigniata
Hagtornsmalmätare
Eupithecia innotata
Eupithecia innotata
Malörtsmalmätare
Eupithecia ochridata
Eupithecia ochridata
Gråblek malmätare
Eupithecia virgaureata
Eupithecia virgaureata
Gullrismalmätare
Pasiphila rectangulata
Pasiphila rectangulata
Grön malmätare
Pasiphila chloerata
Pasiphila chloerata
Slånmalmätare
Ptilophora plumigera
Ptilophora plumigera
Fjäderbärare
Phalera bucephala
Phalera bucephala
Oxhuvudspinnare
Acronicta tridens
Acronicta tridens
Treuddsaftonfly
Acronicta psi
Acronicta psi
Psiaftonfly
Acronicta strigosa
Acronicta strigosa
Streckaftonfly
Acronicta auricoma
Acronicta auricoma
Grått aftonfly
Herminia grisealis
Herminia grisealis
Spetsstreckat tofsfly
Catocala nupta
Catocala nupta
Vinkelbandat ordensfly
Catocala fulminea
Catocala fulminea
Gulbandat ordensfly
Amphipyra pyramidea
Amphipyra pyramidea
Pyramidbuskfly
Amphipyra perflua
Amphipyra perflua
Poppelbuskfly
Amphipyra tragopoginis
Amphipyra tragopoginis
Treprickigt buskfly
Orthosia incerta
Orthosia incerta
Större sälgfly
Orthosia miniosa
Orthosia miniosa
Rödlätt sälgfly
Orthosia gracilis
Orthosia gracilis
Grått sälgfly
Orthosia gothica
Orthosia gothica
Gotiskt sälgfly
Anorthoa munda
Anorthoa munda
Svartprickigt sälgfly
Xanthia togata
Xanthia togata
Violettbandat gulvingsfly
Agrochola lychnidis
Agrochola lychnidis
Streckbackfly
Agrochola litura
Agrochola litura
Kantfläckigt backfly
Agrochola helvola
Agrochola helvola
Gulrött backfly
Agrochola circellaris
Agrochola circellaris
Tvärlinjerat backfly
Conistra vaccinii
Conistra vaccinii
Lingonplattfly
Conistra rubiginosa
Conistra rubiginosa
Svartprickigt plattfly
Conistra rubiginea
Conistra rubiginea
Rostgult plattfly
Lithophane socia
Lithophane socia
Gråbrunt träfly