Arter med Teucrium (Gamandrar) som värdväxt

Antal arter: 10 Detaljer
Apterona helicoidella
Apterona helicoidella
Snäcksäckspinnare
Cnephasia genitalana
Cnephasia genitalana
Småprickig gråvecklare
Aphelia viburnana
Aphelia viburnana
Olvonbredvecklare
Ancylis comptana
Ancylis comptana
Smultronsikelvecklare
Selagia spadicella
Selagia spadicella
Kastanjebrunt glansmott
Sitochroa verticalis
Sitochroa verticalis
Tistelängsmott
Anania verbascalis
Anania verbascalis
Kungsljusmott
Paratalanta pandalis
Paratalanta pandalis
Spensligt ängsmott