Arter med Medicago (Luserner) som värdväxt

Antal arter: 31 Detaljer
Coleophora discordella
Coleophora discordella
Käringtandssäckmal
Aproaerema anthyllidellum
Aproaerema anthyllidellum
Getväpplingspalpmal
Cnephasia pasiuana
Cnephasia pasiuana
Stäppgråvecklare
Cnephasia genitalana
Cnephasia genitalana
Småprickig gråvecklare
Sparganothis pilleriana
Sparganothis pilleriana
Tulkörtsvecklare
Epagoge grotiana
Epagoge grotiana
Rostbrun bredvecklare
Philedonides lunana
Philedonides lunana
Vårbredvecklare
Celypha rivulana
Celypha rivulana
Finmönstrad brokvecklare
Cydia compositella
Cydia compositella
Klövervecklare
Cydia caecana
Cydia caecana
Skogsklövervecklare
Cydia medicaginis
Cydia medicaginis
Lusernvecklare
Oncocera semirubella
Oncocera semirubella
Käringtandsmott
Lasiocampa trifolii
Lasiocampa trifolii
Klöverspinnare
Colias croceus
Colias croceus
Rödgul höfjäril
Colias hyale
Colias hyale
Ljusgul höfjäril
Cupido argiades
Cupido argiades
Kortsvansad blåvinge
Glaucopsyche alexis
Glaucopsyche alexis
Klöverblåvinge
Plebejus argus
Plebejus argus
Ljungblåvinge
Polyommatus icarus
Polyommatus icarus
Puktörneblåvinge
Chiasmia clathrata
Chiasmia clathrata
Rutig buskmätare
Euclidia mi
Euclidia mi
Vitbrokigt slåtterfly
Euclidia glyphica
Euclidia glyphica
Gulbrokigt slåtterfly
Heliothis peltigera
Heliothis peltigera
Bolmörtsknölfly
Nola aerugula
Nola aerugula
Vitpucklig trågspinnare