Arter med Euphrasia (Ögontröster) som värdväxt

Antal arter: 5 Detaljer
Eana penziana
Eana penziana
Större gulfläcksgråvecklare
Amblyptilia acanthadactyla
Amblyptilia acanthadactyla
Stinksyskefjädermott
Perizoma bifaciata
Perizoma bifaciata
Snedstreckad fältmätare
Perizoma minorata
Perizoma minorata
Fjällängsfältmätare
Perizoma blandiata
Perizoma blandiata
Ögontröstsfältmätare