Asthenini Asthenini

4 Genus, totalt 7 arter Fotoöversikt Detaljer
Sju arter där majoriteten har vitaktiga vingar med bruna tvärlinjer. Innehåller också en art, Euchoeca nebulata, som alltid håller vingarna ihopslagna över ryggen vid vila.
Venusia
Älvmätare
Euchoeca
Älvmätare
Asthena
Älvmätare
Hydrelia
Älvmätare
Vingbredd: 14-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer campestre, Alnus, Alnus glutinosa, Betula, Carpinus, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Fagus, Quercus, Salix, Sorbus aucuparia, Tilia, Ulmus, Vaccinium