Asthena Älvmätare

2 Arter Detaljer
Två arter med vita vingar med 5-6 vågiga bruna tvärlinjer och små svartbruna fläckar längs ytterkanten.
Asthena albulata
Snövit hasselmätare
Asthena anseraria
Kornellmätare
Vingbredd: 14-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Carpinus, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Fagus, Quercus, Tilia