Geometroidea Mätare

1 Familjer, totalt 335 arter Fotoöversikt Detaljer
Trehundratrettiofem arter i en familj som har fått sitt namn av larvernas speciella sätt att "mäta" sig framåt. En typisk mätare har tunn kropp och skira, breda vingar och en långsam fladdrande flykt. Vid vila hålls framvingarna ofta plant mot underlaget och ut från kroppen så att delar av bakvingarna syns. En del arter håller vingarna hopslagna över ryggen som många dagfjärilar, vilket är unikt bland nattfjärilarna. Mätarna är sammantaget den grupp av nattfjärilar som mest liknar dagfjärilarna. Det finns undantag från dessa generella kännetecken. T.ex. har speciellt en del arter som flyger tidigt på våren kraftig kropp och påminner om Nattflyn. Det finns också en hel del arter där honan inte kan flyga och antingen har vingstumpar eller inga vingar alls.
Geometridae
Mätare
Vingbredd: 6-65 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies, Abies alba, Acer, Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Achillea, Achillea millefolium, Achillea ptarmica, Actaea spicata, Aegopodium podagraria, Alcea, Alchemilla, Alliaria, Alnus, Alnus glutinosa, Alnus incana, Althaea officinalis, Alyssum, Amelanchier, Andromeda polifolia, Anemone, Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides, Anemone sylvestris, Angelica, Angelica sylvestris, Anthemis, Anthriscus, Anthriscus sylvestris, Apiaceae, Arctium, Arctostaphylos uva, Artemisia, Artemisia absinthium, Artemisia campestris, Artemisia vulgaris, Asperula, Aster, Asteraceae, Astragalus glycyphyllos, Atriplex, Berberis, Berberis vulgaris, Betula, Betula nana, Betula pendula, Betula pubescens, Brassica, Bupleurum, Calluna, Calluna vulgaris, Campanula, Campanula trachelium, Cardamine, Carex, Carpinus, Carpinus betulus, Caryophyllaceae, Centaurea, Cerastium, Chaerophyllum, Chaerophyllum aromaticum, Chenopodium album, Chrysanthemum, Circaea lutetiana, Cirsium, Clematis, Clematis vitalba, Conopodium majus, Convolvulus, Cornus, Cornus sanguinea, Corylus, Corylus avellana, Cotoneaster, Crataegus, Crepis, Cymbalaria muralis, Cytisus, Cytisus scoparius, Dactylis, Descurainia sophia, Digitalis, Elaeagnus, Empetrum nigrum, Epilobium, Epilobium angustifolium, Epilobium hirsutum, Epilobium montanum, Erica, Erica tetralix, Erophila verna, Erysimum cheiranthoides, Euonymus europaeus, Eupatorium, Eupatorium cannabinum, Euphorbia, Euphrasia, Fabaceae, Fagus, Fagus sylvatica, Festuca, Filipendula, Filipendula ulmaria, Fragaria, Fragaria vesca, Frangula alnus, Fraxinus, Fraxinus excelsior, Galeopsis speciosa, Galeopsis tetrahit, Galium, Galium aparine, Galium odoratum, Galium palustre, Galium verum, Genista, Genista anglica, Genista germanica, Genista tinctoria, Geranium, Geranium lucidum, Geum, Globularia, Hedera, Hedera helix, Helianthemum, Heracleum, Heracleum sphondylium, Hieracium, Humulus lupulus, Hypericum, Hypericum maculatum, Hypericum perforatum, Ilex, Ilex aquifolium, Impatiens, Impatiens glandulifera, Impatiens noli, Impatiens parviflora, Inula, Juniperus, Juniperus communis, Knautia arvensis, Lactuca, Lamium, Larix, Larix decidua, Larix sibirica, Lathyrus, Lathyrus pratensis, Lavandula, Ligustrum, Ligustrum vulgare, Linaria vulgaris, Lonicera, Lonicera xylosteum, Lotus, Lotus corniculatus, Lupinus, Lychnis flos, Lychnis viscaria, Lysimachia, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Malus, Malus domestica, Malus sylvestris, Malva, Malva alcea, Malva moschata, Malva neglecta, Malva sylvestris, Malvaceae, Medicago sativa, Melampyrum, Melampyrum nemorosum, Melampyrum pratense, Mentha, Menyanthes trifoliata, Myrica, Myrica gale, Ononis, Origanum, Origanum vulgare, Pastinaca, Pastinaca sativa, Peucedanum, Peucedanum palustre, Picea, Picea abies, Pimpinella, Pimpinella saxifraga, Pinus, Pinus cembra, Pinus strobus, Pinus sylvestris, Plantago, Plantago major, Polygonum, Polygonum aviculare, Populus, Populus tremula, Potentilla, Potentilla palustris, Primula, Prunus, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus padus, Prunus spinosa, Pseudotsuga, Pseudotsuga menziesii, Pteridium aquilinum, Pulsatilla pratensis, Pulsatilla vulgaris, Pyrus, Quercus, Ranunculus, Rhamnus, Rhamnus cathartica, Rhinanthus, Rhinanthus minor, Ribes, Ribes nigrum, Ribes rubrum, Ribes uva, Rosa, Rosa canina, Rosaceae, Rubus, Rubus fruticosus, Rubus idaeus, Rumex, Rumex acetosa, Rumex acetosella, Salix, Salix caprea, Salix cinerea, Salix purpurea, Salix viminalis, Salvia pratensis, Sambucus, Sambucus nigra, Sanguisorba minor, Saxifraga, Saxifraga oppositifolia, Scabiosa, Sedum, Sedum album, Senecio, Senecio jacobaea, Silene, Silene dioica, Silene nutans, Silene vulgaris, Sisymbrium, Solidago, Solidago virgaurea, Sorbus, Sorbus aucuparia, Spiraea, Stachys, Stachys sylvatica, Stellaria, Stellaria holostea, Stellaria media, Stellaria nemorum, Syringa, Syringa vulgaris, Tanacetum vulgare, Taraxacum, Taxus baccata, Teucrium scorodonia, Thalictrum, Thalictrum flavum, Thalictrum minus, Thuja occidentalis, Thymus, Thymus serpyllum, Tilia, Trifolium, Tussilago, Ulex, Ulex europaeus, Ulmus, Ulmus glabra, Urtica, Vaccinium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis, Valeriana officinalis, Veronica, Viburnum, Vicia, Viola canina