Archips Sommarvecklare

6 Arter Detaljer
Sex liknande arter med mer eller mindre tydlig könsdimorfism. Honorna är i regel mindre tydligt tecknade och i ett par fall helt nnorlunda tecknade. Hanarna har också svagt tandade antenner och kraftig costalfåll (veck längst in på vingen nära framkanten). I regel inga problem att bestämma hanarna, medan honorna kan vara knivigare. Typiskt för hanarna jämfört med andra vecklare är det mörka fältet från bakkanten längst in på vingen.
Archips oporanus
Tallsommarvecklare
Archips betulanus
Porssommarvecklare
Archips podanus
Fruktträdssommarvecklare
Archips crataeganus
Hagtornssommarvecklare
Archips xylosteanus
Trysommarvecklare
Archips rosanus
Häcksommarvecklare
Vingbredd: 14-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Acer, Betula, Crataegus, Fraxinus, Humulus lupulus, Juniperus, Lonicera, Malus, Myrica, Picea, Pinus sylvestris, Populus, Prunus, Prunus cerasus, Pyrus, Quercus, Ribes nigrum, Rosa, Rubus, Salix, Tilia, Ulmus