Arter med Juniperus (Enar) som värdväxt

Antal arter: 31 Detaljer
Ocnerostoma piniariellum
Ocnerostoma piniariellum
Ljussprötad tallbarrsmal
Argyresthia dilectella
Argyresthia dilectella
Vattrad enbarrsmal
Argyresthia abdominalis
Argyresthia abdominalis
Linjerad enbarrsmal
Teleiodes vulgellus
Teleiodes vulgellus
Hagtornskantmal
Gelechia sabinellus
Gelechia sabinellus
Längsstreckad enbuskstävmal
Dichomeris marginella
Dichomeris marginella
Vitkantad ennålmal
Aethes rutilana
Aethes rutilana
Enblomvecklare
Ditula angustiorana
Ditula angustiorana
Idegransbredvecklare
Archips oporanus
Archips oporanus
Tallsommarvecklare
Orthotaenia undulana
Orthotaenia undulana
Klubbfläckad brokvecklare
Lobesia reliquana
Lobesia reliquana
Spetsvingad skottvecklare
Epinotia tedella
Epinotia tedella
Granbarrvecklare
Cydia duplicana
Cydia duplicana
Enbarksvecklare
Dendrolimus pini
Dendrolimus pini
Tallspinnare
Macaria liturata
Macaria liturata
Tallbågmätare
Bupalus piniaria
Bupalus piniaria
Tallmätare
Thera obeliscata
Thera obeliscata
Violettgrå fältmätare
Thera variata
Thera variata
Barrfältmätare
Thera cognata
Thera cognata
Gråbrun fältmätare
Thera juniperata
Thera juniperata
Enfältmätare
Eupithecia intricata
Eupithecia intricata
Grå enmalmätare
Eupithecia indigata
Eupithecia indigata
Tallmalmätare
Eupithecia pusillata
Eupithecia pusillata
Streckad enmalmätare
Eupithecia lanceata
Eupithecia lanceata
Lansettvingad malmätare
Calliteara abietis
Calliteara abietis
Granharfotsspinnare