Colias hecla Högnordisk höfjäril

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulorange vingar med brett mörkt utkantsband på alla vingar och svart diskpunkt på framvingen. Bakvingens undersida gröngul med svart pudring, vit diskfläck med röd kant. Gulorange framvinge med grönt utkantsband. Fjällart.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 36-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctostaphylos, Astragalus alpinus, Vaccinium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Ovansida: Svavelgul höfjäril har mycket blekare färg utan orange ton. Undersida: Bakvingen hos svavelgul höfjäril är gulare och jämnt färgad utan ljusare utkantsband och den vita diskfläcken har mer vitt. Högnordisk höfjäril håller till ovanför trädgränsen, svavelgul höfjäril normalt betydligt längre ned.

Colias palaeno Svavelgul höfjäril

Alla foton
Kännetecken: Hanen har citrongula vingar, honan vita med blågrön ton. Svarta utkantsband på båda vingparen, bredare på framvingen. Undersidan gröngul med vit diskfläck på bakvingen, vit med svart kant på framvingen. Vinröda vingfransar.
©
♀+♂
Vingbredd: 42-54 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum