Arter med Arctostaphylos (Mjölon) som värdväxt

Antal arter: 13 Detaljer
Apotomis sauciana
Apotomis sauciana
Svart blåbärsknoppvecklare
Phiaris obsoletana
Phiaris obsoletana
Fjällbrokvecklare
Argyroploce arbutella
Argyroploce arbutella
Mjölonbrokvecklare
Stictea mygindiana
Stictea mygindiana
Lingonbrokvecklare
Epinotia nemorivaga
Epinotia nemorivaga
Mjölonminerarvecklare
Colias hecla
Colias hecla
Högnordisk höfjäril
Macaria carbonaria
Macaria carbonaria
Mjölonmätare
Anarta melanopa
Anarta melanopa
Svartfläckat hedfly
Coranarta cordigera
Coranarta cordigera
Vitfläckat hedfly
Xestia alpicola
Xestia alpicola
Rödfläckigt jordfly