Sex arter av vilka citronfjärilen är karakteristisk och välkänd även om den blekgula honan kan tas för en vit fjäril på håll. De fem arterna höfjärilar har vitgula till orange vingar med breda mörka utkantsband. Undersidan gul eller grönaktig med vit diskfläck på bakvingen. Vinröda eller rosa antennskaft och vingfransar. Alla sex arterna vilar med vingarna hopslagna.

Coliadinae
Höfjärilar

2 Genus, totalt 6 arter
Fotoöversikt Detaljer

Colias
Höfjärilar
Gonepteryx
Citronfjärilar
Vingbredd: 34-60 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctostaphylos, Astragalus, Astragalus alpinus, Caragana, Cymbalaria muralis, Cytisus, Fabaceae, Frangula alnus, Hippocrepis, Lotus, Lotus corniculatus, Medicago, Melilotus, Onobrychis viciifolia, Oxytropis, Rhamnus, Trifolium, Trifolium repens, Vaccinium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vicia