Fem arter med vitgula till orange vingar med breda mörka utkantsband. Undersidan gul eller grönaktig med vit diskfläck på bakvingen. Vinröda eller rosa antennskaft och vingfransar. Vilar med vingarna hopslagna. Larverna lever på ärtväxter och övervintringen sker som larv. Två av arterna finns bara i de norra fjälltrakterna, en är en utbredd skogsart och de två sista är migrerande arter som ibland såsom är fallet för tillfället etablerar sig i södra Sverige.

Colias
Höfjärilar

5 Arter
Detaljer

Colias tyche
Fjällhöfjäril
Colias palaeno
Svavelgul höfjäril
Colias croceus
Rödgul höfjäril
Colias hecla
Högnordisk höfjäril
Colias hyale
Ljusgul höfjäril
Vingbredd: 34-54 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctostaphylos, Astragalus, Astragalus alpinus, Caragana, Cymbalaria muralis, Cytisus, Fabaceae, Hippocrepis, Lotus, Lotus corniculatus, Medicago, Melilotus, Onobrychis viciifolia, Oxytropis, Trifolium, Trifolium repens, Vaccinium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vicia