Två vårflygande arter med breda vingar och brett mörkt och delat tvärband mitt på vingen. Hanarna har liten rotfilk på bakvingen.

Trichopteryx
Lobmätare

2 Arter
Detaljer

Vingbredd: 24-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Carpinus, Fraxinus excelsior, Ligustrum vulgare, Lonicera, Populus tremula, Salix caprea