Sex arter varav de tre större är grå och finns i större delen av landet utom i fjällen medan de tre mindre är murrigare och knutna till fjällmiljö eller nordlig tallskog och påminner om obesläktade hedflyn.

Polia
Lundflyn

6 Arter
Detaljer

Polia bombycina
Brungrått lundfly
Polia hepatica
Gröngrått lundfly
Polia nebulosa
Dimlundfly
Polia conspicua
Berglundfly
Polia richardsoni
Större hedfly
Polia lamuta
Sibiriskt lundfly
Vingbredd: 30-57 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Alnus incana, Artemisia campestris, Artemisia vulgaris, Astragalus alpinus, Betula, Betula nana, Calluna vulgaris, Crataegus, Fraxinus, Galium verum, Ligustrum vulgare, Lonicera, Myrica gale, Populus tremula, Prunus, Prunus padus, Prunus spinosa, Quercus, Rubus, Rubus idaeus, Rumex, Salix, Taraxacum, Tilia, Ulmus, Vaccinium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum