Fem mycket lika arter med gråbruna framvingar med brett vitt stråk i främre halvan. Tre svarta streck bildar ett brutet tvärband 1/3 ut och två svarta diskpunkter 3/4 ut. Diffust ljust streck 4/5 ut med mörk inre begränsning. Ofta krävs genitalieundersökning för säker bestämning. Även två av arterna i släktet Homoeosoma är oerhört lika och kan ofta inte säkert skiljas åt från foto.

Phycitodes
Blommott

5 Arter
Detaljer

Phycitodes maritima
Vitkantat korgmott
Phycitodes binaevella
Storpunktskorgmott
Phycitodes lacteella
Vitt korgmott
Phycitodes saxicola
Vinkelkorgmott
Phycitodes albatella
Triangelkorgmott
Vingbredd: 12-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea millefolium, Anthemis, Artemisia vulgaris, Aster, Carduus, Cirsium vulgare, Crepis, Senecio, Senecio jacobaea, Solidago, Tanacetum vulgare