Arter med Carduus (Piggtistlar) som värdväxt

Antal arter: 26 Detaljer
Apterona helicoidella
Apterona helicoidella
Snäcksäckspinnare
Agonopterix propinquella
Agonopterix propinquella
Mindre tistelplattmal
Agonopterix subpropinquella
Agonopterix subpropinquella
Större tistelplattmal
Agonopterix arenella
Agonopterix arenella
Kardborreplattmal
Coleophora frischella
Coleophora frischella
Tidig grönglanssäckmal
Coleophora peribenanderi
Coleophora peribenanderi
Linjerad tistelsäckmal
Scrobipalpa acuminatella
Scrobipalpa acuminatella
Tistelsmåstävmal
Agapeta hamana
Agapeta hamana
Tistelgulvecklare
Aethes cnicana
Aethes cnicana
Tistelblomvecklare
Cochylis dubitana
Cochylis dubitana
Vithövdad korgblomvecklare
Cochylis posterana
Cochylis posterana
Vit korgblomvecklare
Zelotherses paleana
Zelotherses paleana
Timotejbredvecklare
Pelochrista caecimaculana
Pelochrista caecimaculana
Rödklintsrotvecklare
Eucosma cana
Eucosma cana
Tistelfrövecklare
Eucosma hohenwartiana
Eucosma hohenwartiana
Rödklintsfrövecklare
Epiblema scutulana
Epiblema scutulana
Större tistelstjälkvecklare
Epiblema cirsiana
Epiblema cirsiana
Mindre tistelstjälkvecklare
Phycitodes binaevella
Phycitodes binaevella
Storpunktskorgmott
Udea lutealis
Udea lutealis
Blekgult ängsmott
Anania perlucidalis
Anania perlucidalis
Åkertistelsmott
Macroglossum stellatarum
Macroglossum stellatarum
Större dagsvärmare
Vanessa cardui
Vanessa cardui
Tistelfjäril
Heliothis peltigera
Heliothis peltigera
Bolmörtsknölfly
Xylena vetusta
Xylena vetusta
Mindre mantelfly
Gortyna flavago
Gortyna flavago
Kardborrfly