Arter med Aster (Astrar) som värdväxt

Antal arter: 12 Detaljer
Coleophora conspicuella
Coleophora conspicuella
Kilstreckad klintsäckmal
Cochylidia implicitana
Cochylidia implicitana
Mörkbrämad gullrisblomvecklare
Philedonides lunana
Philedonides lunana
Vårbredvecklare
Clepsis rurinana
Clepsis rurinana
Trysnedbandsvecklare
Clepsis pallidana
Clepsis pallidana
Sandsnedbandsvecklare
Eucosma aspidiscana
Eucosma aspidiscana
Brun gullrisfrövecklare
Phycitodes binaevella
Phycitodes binaevella
Storpunktskorgmott
Macroglossum stellatarum
Macroglossum stellatarum
Större dagsvärmare
Dysstroma citrata
Dysstroma citrata
Spetsvinklad fältmätare
Cucullia gnaphalii
Cucullia gnaphalii
Gullriskapuschongfly
Cucullia asteris
Cucullia asteris
Asterkapuschongfly