Lithosiinae Lavspinnare

10 Genus, totalt 18 arter Fotoöversikt Detaljer
De flesta har smala vingar men ett par har korta rundade vingar. Framvingarna hos de flesta är grå- och/eller gulfärgade med sparsam teckning. I ett par fall är viloställningen ett bra kännetecken i fält. Larverna har unika mundelar som maler sönder de lavar och alger som de livnär sig på.
Nudaria
Hinnvingar
Thumatha
Hinnvingar
Miltochrista
Borstspinnare
Cybosia
Borstspinnare
Pelosia
Lavspinnare
Atolmis
Lavspinnare
Lithosia
Lavspinnare
Eilema
Lavspinnare
Setema
Lavspinnare
Setina
Borstspinnare
Vingbredd: 15-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Acorus calamus, Fagus, Larix, Leontodon autumnalis, Phragmites, Prunus spinosa, Quercus, Vaccinium uliginosum