Två grå, små lavspinnare med svarta punkter mitt på den grå/bruna framvingen i antingen två rader eller bildandes en spets.

Pelosia
Lavspinnare

2 Arter
Detaljer

Pelosia muscerda
Punktlavspinnare
Pelosia obtusa
Vasslavspinnare
Vingbredd: 20-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Phragmites