De flesta har smala vingar men ett par har korta rundade vingar. Framvingarna hos de flesta är grå- och/eller gulfärgade med sparsam teckning. I ett par fall är viloställningen ett bra kännetecken i fält. Larverna har unika mundelar som maler sönder de lavar och alger som de livnär sig på.

Lithosiinae
Lavspinnare

Fotoöversikt, 18 arter (av 18)
Detaljer
Nudaria mundana
Nudaria mundana
Grå hinnvinge
Thumatha senex
Thumatha senex
Grågul hinnvinge
Cybosia mesomella
Cybosia mesomella
Vit borstspinnare
Pelosia muscerda
Pelosia muscerda
Punktlavspinnare
Pelosia obtusa
Pelosia obtusa
Vasslavspinnare
Atolmis rubricollis
Atolmis rubricollis
Rödhalsad lavspinnare
Lithosia quadra
Lithosia quadra
Kungslavspinnare
Eilema depressum
Eilema depressum
Mattgul lavspinnare
Eilema griseolum
Eilema griseolum
Askgrå lavspinnare
Eilema lurideolum
Eilema lurideolum
Blygrå lavspinnare
Eilema complanum
Eilema complanum
Mörkgrå lavspinnare
Eilema pygmaeolum
Eilema pygmaeolum
Gulpannad lavspinnare
Eilema lutarellum
Eilema lutarellum
Ockragul lavspinnare
Eilema sororcula
Eilema sororcula
Guldgul lavspinnare
Setema cereola
Setema cereola
Vaxgul lavspinnare
Setina irrorella
Setina irrorella
Större borstspinnare
Setina roscida
Setina roscida
Mindre borstspinnare