En omisskännelig art. Gulvita framvingar med klargula kanter och två unika svarta punkter vid fram- respektive bakkant mitt på vingen.

Cybosia
Borstspinnare

1 Arter
Detaljer

Cybosia mesomella
Vit borstspinnare
Vingbredd: 25-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Leontodon autumnalis, Vaccinium uliginosum