Eupoecilia Blomvecklare

4 Arter Detaljer
Fyra små arter med gulvita eller brungula framvingar med mörkare tvärband. Föga variation och de är i regel enkla att artbestämma. Cebrana har inte setts i Sverige på många år, sanguisorbana lokal och sällsynt på Gotland och de andra två allmänna.
Eupoecilia cebrana
Hedblomstervecklare
Eupoecilia angustana
Ljungblomvecklare
Eupoecilia ambiguella
Brakvedsblomvecklare
Eupoecilia sanguisorbana
Blodtoppsblomvecklare
Vingbredd: 10-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer campestre, Achillea, Calluna, Frangula alnus, Hedera helix, Helichrysum arenarium, Ligustrum vulgare, Lonicera, Origanum, Plantago, Rhamnus, Sanguisorba officinalis, Solidago, Syringa, Thymus