Arter med Origanum (Kungsmyntor) som värdväxt

Antal arter: 21 Detaljer
Scythris productella
Scythris productella
Havstrandsfältmal
Eupoecilia angustana
Eupoecilia angustana
Ljungblomvecklare
Pandemis dumetana
Pandemis dumetana
Björnbärsbredvecklare
Merrifieldia leucodactyla
Merrifieldia leucodactyla
Linjesprötat timjanfjädermott
Merrifieldia baliodactyla
Merrifieldia baliodactyla
Kungsmyntefjädermott
Pyrausta porphyralis
Pyrausta porphyralis
Porfyrljusmott
Pyrausta aurata
Pyrausta aurata
Guldljusmott
Pyrausta purpuralis
Pyrausta purpuralis
Purpurljusmott
Pyrausta nigrata
Pyrausta nigrata
Svart ljusmott
Paratalanta pandalis
Paratalanta pandalis
Spensligt ängsmott
Phengaris arion
Phengaris arion
Svartfläckig blåvinge
Siona lineata
Siona lineata
Svartribbad vitvingemätare
Scopula ornata
Scopula ornata
Prydlig lövmätare
Scopula incanata
Scopula incanata
Ljusgrå lövmätare
Eupithecia distinctaria
Eupithecia distinctaria
Timjanmalmätare
Chloroclystis v-ata
Chloroclystis v-ata
Kronmalmätare
Schrankia costaestrigalis
Schrankia costaestrigalis
Snedstreckat mottfly
Diachrysia chrysitis
Diachrysia chrysitis
Grönglänsande metallfly