Arter med Thymus (Timjan) som värdväxt

Antal arter: 41 Detaljer
Scythris picaepennis
Scythris picaepennis
Ögonbrynsfältmal
Scythris siccella
Scythris siccella
Sandfältmal
Coleophora niveicostella
Coleophora niveicostella
Vitkantad timjansäckmal
Eulamprotes superbella
Eulamprotes superbella
Mindre silverdystermal
Scrobipalpa artemisiella
Scrobipalpa artemisiella
Ljusryggad småstävmal
Sophronia humerella
Sophronia humerella
Bågstreckad näbbmal
Zygaena exulans
Zygaena exulans
Fjällbastardsvärmare
Eupoecilia angustana
Eupoecilia angustana
Ljungblomvecklare
Celypha cespitana
Celypha cespitana
Timjangrundvecklare
Ancylis comptana
Ancylis comptana
Smultronsikelvecklare
Merrifieldia leucodactyla
Merrifieldia leucodactyla
Linjesprötat timjanfjädermott
Merrifieldia tridactyla
Merrifieldia tridactyla
Fläcksprötat timjanfjädermott
Pempeliella ornatella
Pempeliella ornatella
Brokigt timjansmott
Delplanqueia dilutella
Delplanqueia dilutella
Brunt timjansmott
Pempelia palumbella
Pempelia palumbella
Jungfrulinsmott
Pyrausta cingulata
Pyrausta cingulata
Gördelljusmott
Pyrausta sanguinalis
Pyrausta sanguinalis
Blodrött ljusmott
Pyrausta aurata
Pyrausta aurata
Guldljusmott
Pyrausta purpuralis
Pyrausta purpuralis
Purpurljusmott
Pyrausta ostrinalis
Pyrausta ostrinalis
Dubbelbandat ljusmott
Pyrausta nigrata
Pyrausta nigrata
Svart ljusmott
Pyrausta aerealis
Pyrausta aerealis
Sandfältsljusmott
Paratalanta pandalis
Paratalanta pandalis
Spensligt ängsmott
Phengaris arion
Phengaris arion
Svartfläckig blåvinge
Polyommatus dorylas
Polyommatus dorylas
Väpplingblåvinge
Thalera fimbrialis
Thalera fimbrialis
Tandad lundmätare
Scopula ornata
Scopula ornata
Prydlig lövmätare
Scopula decorata
Scopula decorata
Blåfläckig lövmätare
Scopula rubiginata
Scopula rubiginata
Rödlätt lövmätare
Scopula marginepunctata
Scopula marginepunctata
Gulgrå lövmätare
Scopula incanata
Scopula incanata
Ljusgrå lövmätare
Idaea serpentata
Idaea serpentata
Brun lövmätare
Idaea sylvestraria
Idaea sylvestraria
Halmfärgad lövmätare
Eupithecia distinctaria
Eupithecia distinctaria
Timjanmalmätare
Schrankia costaestrigalis
Schrankia costaestrigalis
Snedstreckat mottfly
Schrankia taenialis
Schrankia taenialis
Tvärstreckat mottfly
Agrotis cinerea
Agrotis cinerea
Brunhalsat jordfly
Eurois occulta
Eurois occulta
Större skogsfly