Två stora och karakteristiska arter som är lätta att känna igen.

Abraxas
Fläckmätare

2 Arter
Detaljer

Abraxas grossulariata
Krusbärsmätare
Abraxas sylvata
Almfläckmätare
Vingbredd: 32-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Corylus, Corylus avellana, Crataegus, Euonymus europaeus, Fagus sylvatica, Frangula alnus, Ligustrum, Prunus padus, Prunus spinosa, Ribes nigrum, Ribes rubrum, Ribes uva, Salix, Ulmus glabra