Colias hecla Högnordisk höfjäril

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulorange vingar med brett mörkt utkantsband på alla vingar och svart diskpunkt på framvingen. Bakvingens undersida gröngul med svart pudring, vit diskfläck med röd kant. Gulorange framvinge med grönt utkantsband. Fjällart.
©
♀+♂
Vingbredd: 36-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctostaphylos, Astragalus alpinus, Vaccinium

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Colias tyche
Fjällhöfjäril
Colias palaeno
Svavelgul höfjäril