Kännetecken: Grå framvingar med gulvita korta par av streck från framkanten i yttre halvan. Diffusa korta svarta längsgående streck i aningen ljusare fält (spegel) i bakre delen av ytterfältet. 1-2 svarta prickar innanför spegeln. Vitaktiga palper.

Cydia
medicaginis

Lusernvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 9-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Medicago

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Cydia gemmiferana
Backvialsvecklare
Cydia nigricana
Ärtvecklare
Cydia microgrammana
Puktörnevecklare
Cydia caecana
Skogsklövervecklare
Cydia tenebrosana
Mindre nyponvecklare