Cydia Borrvecklare

37 Arter Välj sida: Fotoöversikt Detaljer
Trettiosju arter där majoriteten är mörkbruna med ljusa streck från framkanten och väldigt många har också en framträdande ljus fläck från bakkanten mitt på vingen.De flesta arter har en mer eller mindre tydlig ljusare fläck med längsgående svarta streck i bakre delen av ytterfältet. Denna brukar kallas för spegel och har i regel metalliska inre och yttre begränsningar. Många av arterna är mycket lika varandra och bör samlas in för säker artbestämning. Finns också en del liknade arter i närliggande släkten.
Cydia fissana
Dubbelmånvecklare
Cydia compositella
Klövervecklare
Cydia pallifrontana
Sötvedelsvecklare
Cydia aureolana
Fjällvedelsvecklare
Cydia caecana
Skogsklövervecklare
Cydia discretana
Humlevecklare
Cydia gemmiferana
Backvialsvecklare
Cydia jungiella
Majvecklare
Cydia lunulana
Månfläcksvecklare
Cydia orobana
Vickervecklare
Cydia funebrana
Plommonvecklare
Cydia tenebrosana
Mindre nyponvecklare
Cydia janthinana
Hagtornsbärvecklare
Cydia nigricana
Ärtvecklare
Cydia succedana
Käringtandsvecklare
Cydia medicaginis
Lusernvecklare
Cydia microgrammana
Puktörnevecklare
Cydia duplicana
Enbarksvecklare