Fjorton arter med dominerande vita och gula färger. Många arter har tydlig skillnad mellan könen och några av de arter som har flera generationer har skillnader i utseende och storlek för de olika generationerna. De flesta övervintrar som puppa, men det finns någon art som övervintrar som larv och den välkända citronfjärilen övervintrar som fullbildad fjäril.

Pieridae
Vitfjärilar

Fotoöversikt, 14 arter (av 14)
Detaljer
Leptidea sinapis
Leptidea sinapis
Skogsvitvinge
Leptidea juvernica
Leptidea juvernica
Ängsvitvinge
Aporia crataegi
Aporia crataegi
Hagtornsfjäril
Pieris brassicae
Pieris brassicae
Kålfjäril
Pieris rapae
Pieris rapae
Rovfjäril
Pieris napi
Pieris napi
Rapsfjäril
Pontia edusa
Pontia edusa
Grönfläckig vitfjäril
Colias tyche
Colias tyche
Fjällhöfjäril
Colias palaeno
Colias palaeno
Svavelgul höfjäril
Colias croceus
Colias croceus
Rödgul höfjäril
Colias hecla
Colias hecla
Högnordisk höfjäril
Colias hyale
Colias hyale
Ljusgul höfjäril
Gonepteryx rhamni
Gonepteryx rhamni
Citronfjäril