Pieridae Vitfjärilar

3 Underfamiljer, totalt 14 arter Fotoöversikt Detaljer
Fjorton arter med dominerande vita och gula färger. Många arter har tydlig skillnad mellan könen och några av de arter som har flera generationer har skillnader i utseende och storlek för de olika generationerna. De flesta övervintrar som puppa, men det finns någon art som övervintrar som larv och den välkända citronfjärilen övervintrar som fullbildad fjäril.
Dismorphiinae
Skörvingar
Pierinae
Äkta vitfjärilar
Coliadinae
Höfjärilar