Nattfjärilar, mikro

Det har setts närmare 1700 arter i gruppen av nattfjärilar som kallas för Småfjärilar eller Mikro(lepidoptera). Dessa är uppdelade i 48 familjer. Av dessa är det två artrika familjer som är bra att bekanta sig med först för att det är de som kommer att vara de klart vanligaste vid lampan. Dessa är Vecklarna med 430 arter och Motten med drygt 200 arter. Vecklare har ett ganska enhetligt utseende och är lätta att lära sig känna igen som grupp, medan motten varierar en hel del.

I översikterna över vanliga arter (som man når genom att klicka på Vanliga i menyn) är Småfjärilarna uppdelade i just Vecklare, Mott och "Övriga mikro". Anledningen till detta är just att man ganska snabbt lär sig identifiera att en fjäril hör till någon av dessa tre kategorier, och det är då effektivt att ha separta översikter för dessa när man försöker identifiera en art. Det är väl investerad tid att lära sig placera majoriteten av Vecklare respektive Mott i rätt familj.

Fotoöversikt alla Nattfjärilar, mikro

För att få en fotoöversikt över alla Nattfjärilar i gruppen Småfjärilar gör du så här:

  1. 1. Klicka på Bläddra.
  2. 2. I filtret i vänstermarginalen väljer du "Hela året", Hela landet" och "Nattfjärilar, mikro" och klickar på "Sätt på".
  3. 3. Klicka på länken "Fotoöversikt".

Nattfjärilar Vecklare och Mott