Nya arter

I stort sett varje år utvidgas listan över fjärilar påträffade i Sverige. Antingen genom att arter upptäcks eller genom att någon art splittras i två eller fler arter. En genomgång av dessa publiceras varje år i Entomologisk tidskrift (ET) och på denna sida kommer vi att presentera alla nya arter så att man kan hålla sig uppdaterad. Alla uppgifter här är hämtade från de utmärkta genomgångarna i ET av Bengt Åke Bengtsson och Göran Palmquist.

Nya arter 2016

Året är inte slut, men åtminstone två nya arter har rapporterats och en helt ny art beskrivits, Bankesia conspurcatella (spräcklig säckspinnare) som upptäcktes av Melanie Karlsson i Lund och Bryotropha basaltinella (storfläckig mossmal) som upptäcktes av Patrik Hall i samma stad. (Fjärilar tycks ha en dragning åt universitetsstäder. :-)) Båda arterna tycks vara etablerade. Den helt nya arten är Epinotia palmqvisti (fjällbjörksvecklare) som är beskriven av Hans Hellberg och Bengt Å. Bengtsson i ET Vol 137:3. Beskrivningen baseras på en hona och hane insamlade som larver av Hans Hellberg 1983 i Undersåker i Jämtland och kläckta på våren 1984.

Bankesia conspurcatella
Bankesia conspurcatella
Fläckig säckspinnare
Bryotropha basaltinella
Bryotropha basaltinella
Storfläckig mossmal
Epinotia palmqvisti
Epinotia palmqvisti
Fjällbjörksvecklare

Nya arter 2015

Totalt sex arter lades till den svenska fjärilslistan. Av dessa var det dock bara två som sågs första gången, nämligen den förmodade migranten Udea fulvalis (brunt ängsmott) och Cosmopterix pulchrimella (väggörtsfransmal). Cosmopterix pulchrimella var högst troligen införd (med sköldpaddsfoder) och har knappast chans att etablera sig och finns därför inte med här på webbplatsen. Andra nya arter är Dichomeris derasella (slånnålmal) som Bert Gustavsson hittade ett exemplar från 1800-talet i NRM:s samlingar och likaså Catoptria conchella (gulbrunt gräsmott) där också konstaterats exemplar från 1800-talet hos NRM under arbetet med den nya katalogen. De två sista nya arterna är splittrade arter, Delplanqueia inscriptella (förväxlat timjansmott) samt den enda nya storfjärilen Synanthedon aurivillii (fjällglasvinge).

Catoptria conchella
Catoptria conchella
Gulbrunt gräsmott
Delplanqueia inscriptella
Delplanqueia inscriptella
Förväxlat timjansmott
Synanthedon aurivillii
Synanthedon aurivillii
Fjällglasvinge
Udea fulvalis
Udea fulvalis
Brunt ängsmott

Nya arter 2014

Under året utökades den svenska fjärilslistan med endast en art. Det var Dryadaula caucasica, som fått det svenska namnet kaukasisk vedmal som först påträffades av Ronny Lindman i Oceanhamnen i Halmstad. Den flög där rikligt vid en timmertrave importerad från Baltikum eller Ryssland. Den noterades senare också vid en liknade trave i Uppland.

Dryadaula caucasica
Dryadaula caucasica
Kaukasisk vedmal

Nya arter 2013

Under året utökades den svenska fjärilslistan med totalt 8 arter och en avskrevs, Schrankia intermedialis, då den inte längre betraktas som en god art utan en hybrid. Bland de nya arterna är Pammene herrichiana (Bokollonsolvecklare) resultatet av en splittring från tvillingarten Pammene fasciana, (Ekollonsolvecklare). Oegoconia uralskella (Klippförnamal) identifierad av Bengt Åke Bengtsson från exemplar insamlade 2011-2012 som visade sig tillhöra denna art och inte den allmänt spridda och mycket lika Oegoconia deauratella (Vitbandad förnamal). Callisto insperatella (Häggveckmal) och Platyptilia isodactyla (Vattenståndsfjädermott) har båda varit eftersökta och väntade, och konstaderades 2013 vara bofasta i Sverige av Patrik Ekfeldt respektive Jan-Åke Jonsson. Även Eupithecia expallidata (Blek malmätare) är med säkerhet bofast i Sverige. Dessa fem arter kan det vara en god idé att ge sig ut och leta efter på lämpliga platser. Övriga tre arter är än så länge att betrakta som migranter. Här är samtliga åtta nya arter:

Eupithecia pulchellata
Eupithecia pulchellata
Fingerborgsmalmätare
Eupithecia expallidata
Eupithecia expallidata
Blek malmätare
Aplasta ononaria
Aplasta ononaria
Puktörnemätare
Amphipyra livida
Amphipyra livida
Svart buskfly
Oegoconia uralskella
Oegoconia uralskella
Klippförnamal
Pammene herrichiana
Pammene herrichiana
Bokollonsolvecklare
Platyptilia isodactyla
Platyptilia isodactyla
Vattenståndsfjädermott