Nattfjärilar, makro

Det har setts närmare 1000 arter i gruppen av nattfjärilar som kallas för Storfjärilar eller Makro(lepidoptera). Dessa är uppdelade i 17 familjer. De flesta av dessa innehåller bara ett fåtal arter, och det är två familjer som dominerar stort nämligen Mätarna med drygt 300 arter och Nattflyna med drygt 400 arter. Totalt utgör dessa två familjer ca 80% av alla arter i gruppen och det första man bör göra är att bekanta sig med dessa och lära sig känna igen "typiska" arter i dessa.

I översikterna över vanliga arter (som man når genom att klicka på Vanliga i menyn) är Storfjärilarna uppdelade i just Mätare, Nattflyn och "Övriga makro". Anledningen till detta är just att man ganska snabbt lär sig identifiera att en fjäril hör till någon av dessa tre kategorier, och det är då effektivt att ha separta översikter för dessa när man försöker identifiera en art. Det är väl investerad tid att lära sig placera majoriteten av Mätarna respektive Nattflyna i rätt familj.

Fotoöversikt alla Nattfjärilar, makro

För att få en fotoöversikt över alla Nattfjärilar i gruppen Storfjärilar gör du så här:

  1. 1. Klicka på Bläddra.
  2. 2. I filtret i vänstermarginalen väljer du "Hela året", Hela landet" och "Nattfjärilar, makro" och klickar på "Sätt på".
  3. 3. Klicka på länken "Fotoöversikt".

Nattfjärilar Mätare och Nattflyn