Satyrini Gräsfjärilar

3 Genus, totalt 5 arter Fotoöversikt Detaljer
Fem relativt stora arter med gråbruna vingar med tvärband av gulbruna fläckar som i varierande antal innehåller ögonfläckar. Undersidan av bakvingen gråbrun med mörkare tvärband.
Hipparchia
Gräsfjärilar
Chazara
Gräsfjärilar
Oeneis
Gräsfjärilar
Vingbredd: 37-65 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calamagrostis, Carex, Eriophorum vaginatum, Festuca, Festuca ovina, Glyceria, Phleum, Poa, Saxifraga