Två arter med bruna vingar med gulaktigt eller vitt tvärband på båda vingarna. Tvärbandet innesluter ett par ögonfläckar. Undersidan av bakvingen gråspräcklig med bruna toner. Sandgräsfjäril lever främst längs kusterna och trivs i klippiga och sandiga områden. Vitbandad gräsfjäril har bara observerats en gång i Sverige 1963.

Hipparchia
Gräsfjärilar

1 Arter
Detaljer

Hipparchia semele
Sandgräsfjäril
Vingbredd: 43-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calamagrostis, Festuca, Saxifraga