Tre relativt stora arter med gråbruna vingar med tvärband av gulbruna fläckar som i varierande antal innehåller ögonfläckar. Undersidan av bakvingen gråbrun med mörkare tvärband. Alla arterna har nordlig utbredning, men tallgräsfjäril går ned till norra Götaland.

Oeneis
Gräsfjärilar

3 Arter
Detaljer

Oeneis norna
Myrgräsfjäril
Oeneis bore
Tundragräsfjäril
Oeneis jutta
Tallgräsfjäril
Vingbredd: 37-58 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Eriophorum vaginatum, Festuca ovina, Glyceria, Phleum, Poa