Två medelstora lavmätare som flyger under sommaren. Skiljs åt på utseendet av den yttre av tre tvärlinjer och hanarna kan skiljas på de kamtandade antennerna.

Peribatodes
Lavmätare

2 Arter
Detaljer

Peribatodes rhomboidaria
Fruktträdslavmätare
Peribatodes secundaria
Granlavmätare
Vingbredd: 30-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Clematis vitalba, Crataegus, Frangula alnus, Fraxinus, Hedera helix, Juniperus communis, Ligustrum vulgare, Lonicera, Picea abies, Pinus sylvestris, Prunus domestica, Prunus spinosa, Quercus, Rosa canina, Rubus, Taxus baccata, Thuja occidentalis