Paranthrene Glasvingar

1 Arter Detaljer
En art med svartpudrade framvingar vilket är unikt bland glasvingar i Sverige. Fyra gula tvärband på bakkroppen. Gult band i nacken och gult på "nosen".
Paranthrene tabaniformis
Svart poppelglasvinge
Vingbredd: 25-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Salix