Sesiinae Glasvingar

3 Tribi, totalt 17 arter Fotoöversikt Detaljer
Sjutton arter som är dagaktiva och påminner mer om steklar än om andra fjärilar. Vingarna är till största delen genomskinliga och kroppen svart med gula eller röda varningsteckningar. Flykten är snabb och i stort sett omöjlig att följa med ögat och de ses därför sällan. Däremot finns det feromoner att köpa för att locka till sig hanar vilket är ett effektivt sätt att undersöka arterna i familjen. Larverna lever i stammar, stjälkar eller rötter, har ofta tvåårig utveckling och kan orsaka skada i odlingar,
Sesiini
Glasvingar
Paranthrenini
Glasvingar
Synanthedonini
Glasvingar