Odezia Backmätare

1 Arter Detaljer
Omisskännelig. Svarta vingar som bleks till brunt med vit framvingespets. Dagaktiv.
Odezia atrata
Sotmätare
Vingbredd: 22-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Angelica, Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum aromaticum, Conopodium majus