Melanthiini Melanthiini

4 Genus, totalt 8 arter Fotoöversikt Detaljer
Åtta arter där de flesta är grå eller bruna med ett flertal tvärlinjer. Arterna är i regel relativt enkla att artbestämma, men det finns en del potentiellt lite lika arter i andra grupper. Två av arterna ser ut som mycket stora malmätare och tas lätt för sådana vid första anblick.
Coenocalpe
Fältmätare
Horisme
Strimmätare
Melanthia
Fältmätare
Anticollix
Malmätare
Vingbredd: 19-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides, Anemone sylvestris, Clematis vitalba, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Pulsatilla pratensis, Pulsatilla vulgaris, Ranunculus, Thalictrum, Thalictrum minus